Humán Szolgáltató Központ

Szeretettel köszöntöm a Pusztaottlakai Humán Szolgáltató Központ oldalán

Örömmel indítjuk útjára web-oldalunkat, melyben betekintést biztosítunk az érdeklődőknek intézményünk által biztosított szolgáltatásokról, azok igénybevételi módjáról.

A falu vezetése 2007-ben hozta létre a Pusztaottlaka Önkormányzat fenntartása alá tartozó Humán Szolgáltató Központját, mely a falu idős gondozással kapcsolatos feladatait szervezte és összehangolta.

A mögöttünk hagyott években az  intézményi ellátásaink folyamatosan fejlődtek, szolgáltatásaink bővültek.

Intézményünk 2007 óta  a személyes gondoskodás körébe tartozó szolgáltatásokat nyújtja Pusztaottlakán élő rászorulók részére a Szociális Törvényben és az Önkormányzati rendeleteiben meghatározott feltételek szerint.

A Humán Szolgáltató Központ egy folyamatosan bővülő, fejlődő szervezet, mely számos új feladat előtt áll. Az intézményben folyó munka a kor szükségleteinek és a szakmai előírásoknak megfelelően alakul.

Úgy gondoljuk, hogy továbbra is keresnünk kell a folyamatos fejlődés lehetőségeit. Figyelnünk kell a változó körülményekre és igényekre, hogy képesek legyünk a megújulásra.

A honlap segítségével bárki könnyen tájékozódhat, ha életkora, szociális helyzete vagy egészségi állapota miatt szorult helyzetbe kerül. A következő oldalakon megtudhatja, hogy miben, milyen módon kaphat tőlünk segítséget.

Honlapunkon a Tisztelt Olvasó átfogó képet alkothat a Humán Szolgáltató Központ tevékenységéről, melyet ezúton tisztelettel ajánlok szíves figyelmébe.


Mihu Aranka

mb. Intézményvezető

Kapcsolat

A Humán Szolgáltató Központ részben önálló  intézmény, amely a személyes gondoskodást nyújtó:

– alapszolgáltatás keretében ellátja az étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek  nappali ellátást ezen belül a szociális foglalkoztatást és a falugondnoki szolgálatot.

Az intézmény 2007 -ben kezdte meg működését.

Az intézmény feladatait a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a Személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SZCSM rendelet  alapján végzi.

Intézményvezető:

 

Mihu Aranka

Pusztaottlaka, Lakatos P. u. 24.

Tel.: 68/526-400
e-mail: humanszolg@gmail.com

Szociális Étkeztetés és Házi segítségnyújtás

Vezetője: Mihu Aranka
Pusztaottlaka, Lakatos P. u 24
Tel.: 68/526-400
e-mail: humanszolg@gmail.com

Idősek Nappali ellátás, Szociális foglalkoztatás

Vezető: Mihu Aranka
Pusztaottlaka, Lakatos P. u. 24
Tel.: 68/526-400

e-mail: humanszolg@gmail.com

Falugondnoki szolgálat

Falugondnok: Vaszkó János

Pusztaottlaka, Lakatos P. u. 24
Tel.: 68/526-400

e-mail:humanszolg@gmail.com