Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás férőhelyszáma: 85 fő

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő életvitelének fenntartását saját lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően biztosítja.

Milyen tevékenységek tartoznak a házi segítségnyújtás körébe?

A házi segítségnyújtás magába foglalja az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Az ellátás változatos tartamát a ráutaltság, illetve a gondozott állapota, szükségletei, egyéni sajátosságai határozzák meg. A segítségre szorulásnak sokféle oka lehet. A leggyakoribb gondozási – ápolási feladatok: fürdetés, pelenkázás – mosdatás – bőrápolás, öltöztetés, kiültetés, vérnyomás ellenőrzés, gyógyszerelés, étkeztetés biztosítása, vásárlás, sétáltatás, takarítás stb. A sikeres munkához nagyon fontos feladat az idős ember aktivitásának megnyerése.

Hogyan történik a házi segítségnyújtást igénybevétele?

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatvány  beszerezhető a Humán Szolgáltató Központban.

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően az intézményvezető előgondozást végez és megvizsgálja meg a kérelmező napi gondozási szükségletét.

Hogyan történik a házi segítségnyújtást biztosítása?

A házi segítségnyújtást a Humán Szolgáltató Központ szakképzett gondozók bevonásával szervezi.

Munkanapokon:

hétfőtől- csütörtökig 7.30-16.00
pénteken                    7.30-13.30

A házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat NEM  kell fizetni!