Idősek nappali ellátása

A klub férőhelyszáma: 60 fő.

Nyitva tartás: munkanapokon 7.30 órától 15.30 óráig.

Az ellátottak köre főként az időskorúak köréből tevődik össze, de indokolt estben felvehető a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi és szociális helyzete miatt támogatásra szorul. Az intézmény elsősorban a saját otthonukban élő szociális és mentális gondozásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál és nyújt különböző szolgáltatásokat. A klubtagoknak lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, higiéniai szükségletek kielégítésére, valamint a szabadidős tevékenységekre. A klub célja a családi gondoskodás pótlása szociális és mentális segítségnyújtás révén, valamint az idős ember szociális helyzetének javítása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése valamint egészségi és higiéniás viszonyainak javítása.

A klub feladatai közé tartozik a hiányzó családi gondoskodás pótlása, életkörülmények javítása, egészségi állapot folyamatos ellenőrzése és a lehetőségekhez mérten javítása. Harmonikus életvitel megteremtése, egyedüllét feloldása, valamint a tétlenséggel járó káros hatások megszüntetése.

Az idősek klubja szolgáltatásai:

–    Klubhelyiségeinkben napi- és hetilapok olvasására van lehetőség
–    Televíziót, rádiót, DVD-t, magnót biztosítunk rendeltetésszerű használatra
–    Megemlékezünk az ünnepnapokról, valamint a nemzeti, vallási, név- és születés-napokról.
–    Ismeretterjesztő és egyéb előadásokat szervezünk
–    Kirándulásokat szervezünk, melyet pályázatokból és egyéni hozzájárulásokból tudjuk biztosítani.
–    Egészségügyi ellátás keretében lehetőséget biztosítunk vérnyomásmérésre, szak-rendelésre időpontkérésre-kísérésre, napi testmozgásra, egyénre szabott mentális gondozásra, egészségügyi főiskolai hallgatók közreműködésével gyógytornára
–    Segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében, kérelmek megfogalmazásában, nyomtatványok kitöltésében.

Az intézményben a Városi Könyvtár fiókkönyvtára működik, heti 2 alkalommal kölcsönzési lehetőséget biztosítva.

Szabadidős programok szervezése:

– tagjaink érdeklődési körének, igényeinek, megfelelően tervezzük programjainkat, melyek között szerepel újság felolvasás, CD és DVD hallgatás, beszélgetés
– kirándulásokat szervezünk, melyeket próbálunk pályázati pénzből finanszírozni
– megemlékezünk a születés- és névnapokról, ünnepnapokról, meglepetéssel készülünk egymásnak, ezzel is örömöt szerezve, illetve a hasznosság érzést is elősegítjük vele.
– ellátogatunk a városi eseményekre (ünnepi megemlékezések, Egerszeg Fesztivál, Prósza Fesztivál, Karácsonyi és Húsvéti vásár, Kiállítások)
– Farsangi és Szüreti Bált rendezünk minden évben.
– felvilágosító, ismeretterjesztő előadásokat szervezünk az egészséges életmóddal, egészséges táplálkozással, gyakoribb betegségekkel kapcsolatban
– nyomon követjük klubtagjaink egészségi állapotát, szükség esetén segítünk időpontot kérni szakorvoshoz
– segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésénél, nyomtatványok kitöltésénél.

Az ellátás igénybevételének kérelmezése formanyomtatványon történik.

Igyekszünk az idős embereknek biztonságot nyújtó, családias légkört biztosító klubot működtetni, ahol szívesen töltik szabadidejüket. Feladatunk az ellátottak igényeinek megfelelő kulturális programok tervezése, szervezése.

Időseink nagyon szeretik a közös foglalkozásokat, mint például a közös kártyázást, közös hímzés, kötéa stb. Egymás névnapi és születésnapi köszöntése külön ünnepet jelent a számukra.

Az intézmény dolgozói lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek annak érdekében, hogy a bennük bízó idős embereknek a napjai felhőtlenül és szeretetben teljenek.

Nappali ellátás keretében biztosítjuk a szociális foglalkoztatás fejlesztő – felkészítő formáját.

A idősek nappali ellátásáért személyi térítési díjat NEM  kell fizetni