Választási hírek

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2010. szeptember 14-én tartott üléséről

2010. szeptember 14.

A Helyi Választási Bizottság 2010. szeptember 14-én tartott ülésén hozott határozatok alapján készült kivonat: Határozatok a szavazólapok elfogadásáról (kivonat)

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2010. szeptember 08-án tartott üléséről

2010. szeptember 08.

A Helyi Választási Bizottság 2010. szeptember 08-án tartott ülésén hozott határozatok alapján készült kivonat: Határozat a helyi román kisebbségi önkormányzati jelöltek szavazólapi sorrendjéről (kivonat)

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2010. szeptember 03-án tartott üléséről

2010. szeptember 03.

A Helyi Választási Bizottság 2010. szeptember 03-án tartott ülésén hozott határozatok alapján készült kivonat: Polgármester- és képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 2. (kivonat)

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2010. szeptember 01-én 13.00 órakor tartott üléséről

2010. szeptember 01.

A Helyi Választási Bizottság 2010. szeptember 01-én 13.00 órakor tartott ülésén hozott határozatok alapján készült kivonat: Polgármester- és képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele (kivonat)

Helyi Választási Iroda tájékoztatója

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2010. augusztus 25-én 14.oo órakor tartott üléséről

2010. augusztus 26.

A Helyi Választási Bizottság 2010. augusztus 25-én 14.00 órakor tartott ülésén hozott határozatok alapján készült kivonat: Kisebbségi képviselőjelöltek nyilvántartásba vétele (Kivonat)

Meghívó a Helyi Választási Bizottság 2010. augusztus 25-i ülésére

2010. augusztus 24.

HVB meghívó

Hirdetmény Pusztaottlaka községben a jelöléshez szükséges ajánlások számáról

2010. augusztus 17.

Hirdetmény

A Helyi Választási Bizottság összetétele:

Elnök: Mazula László

Elnökhelyettes: Pásztor Jánosné

Tagok:

 • Baráthné Gergely Andrea
 • Tokainé Molnár Viktória

Póttag:

 • Bíró Péterné

A 001-es szavazókör összetétele:

Elnök: Mogyorós Jánosné

Elnökhelyettes: Lászk Györgyné

Tagok:

 • Benkó Ilona
 • Istvánné Poliak Katalin
 • Zsigmond Éva
 • Marikné Hegedűs Ildikó
 • Husonyicza Gabriella

Póttag: Horgáné Botás Margit

Jegyzőkönyvvezető: Fraisták Ferencné

A 002-es szavazókör összetétele:

Elnök: Farkasné Székely Mónika

Elnökhelyettes: Szabó Erzsébet

Tagok:

 • Tóth Andrásné
 • Balogh Gábor
 • Liker Jánosné

Póttag: Kovács Zsuzsanna

A 003-as szavazókör összetétele:

Elnök: Lászk Nikolett

Elnökhelyettes: Lászk Aranka Éva

Tagok:

 • Pásztor Rita
 • Horga Jánosné
 • Prónai Zsuzsanna

Jegyzőkönyvvezető: Baukó LászlónéHelyi Választási Iroda Vezetőjétől Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10. 1/2010.(VII.7.)HVI határozatÜgyiratszám.: 16-48/2010. Tárgy: Pusztaottlakán megválasztható önkormányzati képviselők száma
Postacím: 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u.10.Telefon: (68) 428-000 Telefax: (68) 428-258E-mail: ottlaka@freemail.hu

Határozat

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 24. § (2) bekezdésében és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 102. § (1) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva a Pusztaottlaka Község Önkormányzati képviselők számának meghatározása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot.

Pusztaottlaka Község Önkormányzati Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 főben határozza meg.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 2 napon belül a Békés Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjének címzett, de a Pusztaottlaka község Helyi Választási Irodánál (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 10.) benyújtott kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. július 9. napján 16.00 óráig megérkezzen.

Indokolás

Az Övjt. 3. §-a és a Ve. 102. (1) bekezdése szerint a helyi választási Iroda vezetőjének a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni a települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztható tagjainak számát. Az Övjt. 4. § b) pontja szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot amelyben a képviselők száma1000 lakosig 4 fő.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának tájékoztatása szerint Pusztaottlaka község 2010. január 1-jei lakosságszáma 407 fő volt.

Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Határozatomat az Övjt. 24.§ (3) bekezdése értelmében hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 102. (3.) bekezdése biztosítja.

A határozat közzétételének módja: Pusztaottlaka település hirdetőtábláján történő közzététel és a Pusztaottlaka település honlapján való nyilvánosságra hozatal.

Pusztaottlaka, 2010. július 7.

Mokáné dr.Komlódi Eszter

HVI vezető