Kisebbségi választás

A helyi választási iroda 2010. május 31-ig levél útján tájékoztatta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkező, október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgárokat a kisebbségi választói jegyzékbe való felvétellel kapcsolatos tudnivalókról, és megküldte részükre a kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem nyomtatványt.

Az értesítőkből több  visszaérkezett, ezért ha valaki nem kapott nyomtatványt, akkor azt átveheti a Polgármesteri Hivatalban.

A kérelem postai úton beküldhető, illetve a gyűjtőládába bedobható.

A hivatal címe: 5665  Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10.

A gyűjtődoboz az alábbi helyeken található: a Polgármesteri Hivatalban

A 2010. május 31-ig kiküldött nyomtatvány csak a  kisebbségi önkormányzati képviselők választását előkészítő választási jegyzék készítésére szolgál!

A helyi önkormányzati képviselők, és a polgármesterek választásáról a választás kitűzésének napját követően a Helyi Választási Iroda külön értesítést küld a választópolgárok részére!

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt 2010.  július 15. napjáig lehet kérni a választási iroda vezetőjétől.

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel folyamatos. A kisebbségi választói jegyzékbe felvett kisebbségi választópolgárok számát a Helyi Választási Iroda vezetője az önkormányzat honlapján és hirdetmény útján “választási hírek” cím alatt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kisebbségenként hetente nyilvánosságra hozza. Az első hirdetmény 2010. június 7-én került kifüggesztésre.

Tájékoztatom, a Tisztelt Választópolgárokat, hogy  a kisebbségi önkormányzati választást a Helyi Választási Bizottság akkor tűzi ki, ha a településen a kisebbségi választói jegyzékben szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30-at. A települési kisebbségi önkormányzati választás kitűzése esetén a választópolgárokat a szavazás helyéről és módjáról a Helyi Választási Iroda vezetője a kisebbségi értesítő megküldésével tájékoztatni fogja.

Mokáné dr. Komlódi Eszter
HVI vezetője

Tájékoztató a kisebbségi választói jegyzékbe felvett kisebbségi választópolgárok számáról

2010. július 15. (csütörtök)

A 2010.  évi kisebbségi önkormányzati képviselők választása

Kisebbségi választói jegyzéken szereplő választópolgárok száma

Pusztaottlakán

Kisebbség Választópolgárok száma
összesen: 84
Bolgár 0
Cigány 0
Görög 0
Horvát 0
Lengyel 0
Német 0
Örmény 0
Román 83
Ruszin 0
Szerb 0
Szlovák 1
Szlovén 0
Ukrán 0

Hely Választási Iroda