Szavazóhelyiség kijelölése

Pusztaottlaka Község Választási Bizottsága

5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 10.


KIVONAT

a Helyi Választási Bizottság 2010. december 28.-i ülésének jegyzőkönyvéből


27/2010.(XII. 28.) HVB . határozat


Pusztaottlaka Község Helyi Választási Bizottsága a 2011. január 9-én tartandó területi és országos kisebbségi szavazás lebonyolítására Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10. szám alatti Községháza tanácskozótermét jelöli ki, ahol a szavazás napján a törvényes szavazás lebonyolításához szükséges feltételek biztosíthatók.


Ezen határozat ellen a meghozataltól számított 3 napon belül a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) címzett – a választási eljárásról szóló 1997. C. tv. 80. § (4) bekezdésében foglalt tartalommal – fellebbezést lehet benyújtani.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. december 30-án 16.00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 10.)


Indokolás

A Helyi Választási Bizottság a törvényi előírásoknak megfelelően a 2011. január 9. napján tartandó területi és országos kisebbségi szavazás lebonyolítására Pusztaottlaka, Felszabadulás utca 10 szám alatt lévő Önkormányzat tanácskozótermét jelöli ki.

Megállapította, hogy a települési kisebbségi elektorok (4 fő) szavazásának törvényes feltételeit ebben a helyiségben biztosítani tudja.


Ezen határozatát a bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115/S. §(2) bekezdésében, a Ve. 115/P. §. (3) bekezdés b/ pontjában foglaltak figyelembevételével, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79.(1)-(2) bekezdése és a 80. § (1)-(2) bekezdése alapján hozta meg.kmf.

Mazula László

a Választási Bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:

Mokáné dr. Komlódi Eszter jegyző

Pusztaottlaka, 2010. december 28.